Reglament

logo

La JORMA Volta als Ports d’Andorra

La Jorma Volta als Ports d'Andorra és una marxa cicloturista no competitiva oberta a tots els ciclistes federats i no federats.
És una prova no competitiva que es desenvoluparà en tot moment per carreteres obertes al trànsit en general, per la qual cosa els participants hauran d' extremar les precaucions durant tot el recorregut, respectant sempre el codi de circulació.
Està organitzada per l'Agrupació Ciclista Andorrana i l'empresa VSL Sports, amb el Patrocini de Esports JORMA , Andorra Turisme, Pal Arinsal Grandvalira Ressorts, Comú d’Andorra la Vella, Comú de la Massana,Autoselecció , comú d’Ordino, Federació Andorrana de Ciclisme, Anyós Park i la resta de col.laboradors WECamper, Ifrent,sismic,Bicilab andorra, Jecom disseny,Assos,Megamo,Orbea,Trek, Specialized, compex , Estrella Galicia i FCC.
Amb la inscripció s' accepta aquesta declaració de la La participació en la marxa.
Com a inscrit que participa en la marxa cilcoturista declaro:
1- Que conec el contingut del reglament de la prova disponible al web de l'Organitzador i que ho accepto en la seva totalitat.
2- Que em comprometo a complir les normes i del seu reglament, vetllant per la meva seguretat i la de la resta de participants .
3- Que eximeix l'Organitzador, el seu president, la seva junta directiva, la Federació Andorrana de ciclisme i/o qualsevol persona física o jurídica vinculada a l'organització de la prova de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat per motius lligats a accidents esportius.
4- Que eximeix els assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la meva participació en prova, assumint personalment el risc inherent per a la salut que suposa l' esforç físic requerit per a la participació en aquesta prova.
Que hi ha la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica del ciclismol; i/o riscos naturals, en el qual assumiria personalment la responsabilitat dels accidents que jo mateix pogués provocar a qualsevol participant de la marxa,o a tercers i exclouria l'organització de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests accidents.
DRET A LA IMATGE
L'acceptació implica obligatòriament que el participant autoritza l'Organitzador de la marxa a la gravació total o parcial de la seva participació en la marxa, dona el seu consentiment perquè es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que es consideri oportú executar, sense dret per la seva part a rebre cap compensació econòmica.
LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment del que disposa la Llei 15/2003 de protecció de dades de caràcter personal, de 18 de desembre de l'any 2003, l'organitzador informa que les dades que ens facilita seran incorporades a un fitxer digital, la titularitat i responsabilitat del qual corresponen a l'Organitzador, que prendrà les mesures necessàries per garantir la seva seguretat i confidencialitat.
El participant queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l' Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització quant a l' execució de gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies.
. Quant a la política de privacitat, l' Organitzador assegura al participant, en tot cas, l' exercici dels drets d' accés, rectificació, cancel.lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a l' organització, essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes en la direcció anteriorment indicada. El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per a la correcta execució de la gestió i administració interna de l' Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l'Organitzador li enviï informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin la marxa. L' acceptació del participant perquè les seves dades puguin ser tractades o cedudes en la forma d' aquest paràgraf sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius.

Material Obligatori
Dorsal subministrat per l'organització
Casc Homologat
Ulleres esportives o similars.

Assegurança d' accidents o llicència federativa
Serà obligatori tenir una llicència federativa per a la pràctica del ciclisme o la contractació d' una assegurança d' accidents per al dia de la marxa.
L'organització posa a la seva disposició amb la inscripció, una assegurança de dia d'accidents per valor de 10€ , amb la companyia andorrana
Multisegur Assegurances, amb les següents cobertures
Mort i invalidesa permanent per accident : 6.000€
3.000€ - 1.500€ de lliure elecció
L' assegurança contractada és d' accidents, no cobreix malaltia, mal estar o qualsevol malaltia que pugui sorgir, tampoc inclou material de cap tipus.

Anul·lacions inscripció:

L'organització posa a la seva disponibilitat , una assegurança de cancel·lació en cas de no poder assistir a la marxa per motius justificats, amb la inscripció.
Aquesta assegurança és un servei extern a l'organització , tota reclamació haurà de tramitar-se directament amb la companyia.

En cas de no poder assistir-hi, no es retornarà l' import de la inscripció, si que podrà transferir la seva inscripció o bé guardar la para la propera edició.

about

DRETS I DEURES

 • history

  1.

  Els participants han de respectar el codi de circulació.

 • 2.

  L’ús del casc és obligatori.

  history
 • history

  3.

  El recorregut estarà degudament indicat.

 • 4.

  L’organització preveu assistència mèdica i tècnica per als participants durant el recorregut.

  history
 • history

  5.

  Els participants han de portar, ben visible i al llarg de tota la prova, el dorsal corresponent que se'ls assigni.

 • 6.

  L’organització es reserva el dret de modificar o decidir sobre qualsevol imprevist que no estigui recollit en el reglament.

  history
 • history

  7.

  En cas que un inscrit a la JVPA, no pugui assistir-hi, no es retornarà l'import de la inscripció, podrà transferir el dorsal a través de la plataforma d'inscripció o guardar la per la següent edició.

back to top